събота, септември 23, 2006

Националната безопасност

Готов е един важен за мен, а надявам се и за останалите българи в Интернет проект - медия за националната ни безопасност. Във времето, в което живеем е необходимо все повече планиране, анализи и прогнози. Необходимо е да са разгледани множество възможни варианти и модели, за да може в екстрена ситуация бързо да се избере най-подходящият модел за реакция. А у нас "се гасят пожари". Липсва аналитичния подход и мненията на мислещите хора. е, чрез проекта на

http://www.nacbezbg.eu/bg/

се опитвам да дам поле за изява на такива хора, мисли и идеи. Ако и Вие се считате, че можете да сте полезни с нещо по въпроса - ще се радвам на сътрудничество. Надявам се проектът да е полезен и на "компетентните органи". За да не ги упреква премиерът, че докладите им били изрезки от вестници. Да ползват и нас. Все ще е от полза за България, надявам се. Поради големият обем информация, която е необходима за пълноценното му функциониране, проектът все още е далеч от готовност за работа. Но като място за интересно четене и дискусии вече работи. Постепенно ще се запълват и останалите му модули.