събота, април 15, 2006

Маркетингови решения от мен

Моя, оригинална идея е вместо само един сайт на един адрес да предлагам на клиентите си мрежа от сайтове. При това част от мрежата е на напълно безплатни, но посещавани и звестни ресурси като този например.

Така освен, че се вдига забележително посещаемостта и известността на предмета на сайтовете, се постига и ефектът на различния поглед. Всеки от сайтовете може да засяга различен аспект от общото. Или да третира различни проблеми на клиента. Вярно, за разработчика (за мене) е по-трудно да предложат адекватно решение за разделение на проблемите, за обща концепция на дизайн и поддръжка, но точно в това секрие ценността на моето предложение. Че аз знам как. Ето пример за такава мрежа. Моят централен сайт се намира на този адрес. Моят личен сайт - на този адрес, а сайтове третиращи различни проблеми на моята дейност на други различни от тези адреси. Но всички сайтове предлагат връзки един към друг.